Knivsta Scoutkår

 

Knivsta Scoutkår är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten är öppen för alla och bedrivs i enlighet med de grundprinciper som fastställs i Scouternas stadgar. Scoutverksamheten bedrivs i avdelningar
och scoutpatruller vilka kan antaga egna stadgar.

Knivsta Scoutkår är ansluten till riksorganisationen Scouterna