Bidrag från ”Majblomman”

Majblomman delar ut bidrag till barn under 18 år. Alla barn skall ha möjlighet att delta i scouterna, både i terminernas aktiviteter och på sommarläger.
Knivsta scoutkår har fått bidrag till ryggsäckar, sovsäckar och liggunderlag som vi kan låna ut till scouter som behöver när man exempelvis skall på hajk eller läger. Vi har också fått bidrag till flytvästar så att alla barn kan ha en egen när vi t.ex. paddlar. Perfekt när vi ska på läger.
Har du en scout men inte riktigt resurser att få det ekonomiska att räcka till kan du söka bidrag för scouten. Det kan vara för hela eller delar av lägeravgiftenterminsavgiften eller till kläder eller utrustning som behövs för att vara med på våra aktiviteter.
Aktuell ansökningsblankett:  www.majblomman.se
Ifylld blankett lämnar du till din ledare. Lämna ansökan i ett kuvert märkt med ”Majblommekommittén” så vet vi att det är konfidentiellt och lämnar ansökan vidare till Majblommans lokalkommitté i Knivsta.