Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför.
När vi har hajker tillkommer oftast en extra avgift.

Vid kårstämman i mars beslutades om nya medlemsavgifter fr o m höstterminen 2019.

Ordinarie medlemsavgift: 450:-/termin.

Nedsatt avgift för syskon:  fr o m tredje syskonet blir terminsavgiften 150:-/termin (syskon nr 1 och 2 betalar alltså full ordinarie avgift).

Avgift för stödmedlem är 150:-/termin.

Avgift för aktiva ledare/funktionärer är 50:-/termin.

För alla medlemmar gäller att av ovan nämnda avgift är 90:- avgift till riksorganisationen Scouterna och 20:- till Upplandsslättens Scoutdistrikt.