Avdelningar

När vi träffas på vårt avdelningsmöte brukar vi börja med att samlas kring flaggstången och hissa flaggan. När vi står där pratar vi lite om hur veckan varit och om vad vi ska göra på kvällens möte. Det kan vara allt ifrån att slipa en yxa, slå en häftig knop, kolla i naturen, hänga med kompisarna, småtävlingar inom avdelningen, elda, baka, leka ja man kan göra massor i scouterna. har vi startat mötet med att hissa flaggan avslutar vi alltid med att hala den